Cennikznieczulenie komputerowe

30zł

wizyta pierwszorazowa/konsultacja/przegląd

50zł

przegląd z połączeniu z jakimkolwiek zabiegiem

BEZPŁATNIE

wypełnienie zęba materiałem światłoutwardzalnym

130-200zł

wypełnienie zęba materiałem glasjonomerowym

100-150zł

usunięcie amalgamatu

50zł

odbudowa na wkładzie koronowo-korzeniowy

400-500zł

opatrunek leczniczy

80zł

lakierowanie zęba

50zł

fluoryzacja kontaktowa zębów

100zł

leczenie kanałowe zęba 1-kanałowego

400zł

leczenie kanałowe zęba wielokanałowego

600zł

dodatkowa wizyta przy powikłanym leczeniu kanałowym

60zł

usunięcie złamanego narzędzia z kanału

100-150zł

scaling + polishing zębów

150-200zł

scaling + polishing + piaskowanie zębów

200zł

szyna relaksacyjna odciążająca

400zł

ekstrakcja zęba

120-200zł

ekstrakcja zęba z separacją korzeni

150-300zł

nacięcie ropnia/wycięcie kieszeni za zębem mądrości

80-120zł

wybielanie zębów

700zł

2 strzykawki do wybielania

300zł

szyny do wybielania g. i d.

400zł

wybielanie zębów w gabinecie

1000zł

wybielanie zęba martwego

300zł

szynowanie zębów włóknem szklanym

300zł


wypełnienie w zębie mlecznym

100-150zł

opatrunek leczniczy w zębie mlecznym

80zł

opracowanie zęba żelem Carislov

150zł

lakierowanie zęba

30zł

ekstrakcja zęba mlecznego/ nacięcie ropnia

80-100zł


korona metalowa pełnolana

450zł

korona licowana porcelaną

700zł

korona licowana porcelaną na złocie

900zł + złoto

korona licowana porcelaną na cyrkonie

1300zł

licówka porcelanowa

1000zł

korona tymczasowa

50zł

wkład koronowo- korzeniowy indywidualny/składany

350zł/450zł

zdjęcie/ osadzenie korony

50zł


proteza akrylowa l-2zęby/lvoclar

410-460zł

proteza akrylowa 3-4 zęby/lvoclar

580-680zł

proteza akrylowa 5-9 zębów/lvoclar

680-750zł

proteza akrylowa 10-14 zębów/lvoclar

850-950zł

- siatka metalowa srebrna

100zł

- siatka metalowa złota

150zł

- płyta bezbarwna

50zł

łuk podjęzykowy metalowy

100zł

proteza szkieletowa + lvoclar

1500zł

proteza acetalowa/nylonowa bezmetalowa

2000zł

proteza szkieletowa + lvoclar +zatrzaski Revax + interlock

2600zł

- korona frezowana licowana porcelaną

850zł

- zatrzaski do protezy Revax (2 szt.)

1400zł

- interlock (2 szt.)

200zł

wymiana zatrzasku (2 szt.)

300zł

podścielenie protezy

200zł

korekta protezy wykon, w innym gabinecie

50zł

naprawa protezy/ następny punkt

80zł/50zł


RTG zęba

30zł

Warunki rękojmi


Bezpieczeństwo to istotny aspekt wszystkich wykonywanych zabiegów stomatologicznych. Dlatego w mojej pracy przestrzegam procedur zabiegowych oraz stosuję najlepsze i najbezpieczniejsze materiały do wypełnień, rozwiązania protetyczne. Gwarantuję za jakość wykonywanych przeze mnie usług. Jednak nawet najlepiej przeprowadzone leczenie, które pozostawi się bez opieki i kontroli może ulec uszkodzeniu lub nadmiernemu zużyciu. Dlatego w nowoczesnej stomatologii coraz większą rolę przywiązuje się do profilaktyki

 • w myśl zasady "łatwiej jest zapobiegać niż leczyć".

W stomatologii, jak i w medycynie, nie możemy mówić o gwarancji. Znając jednak wartość swoich kwalifikacji oraz jakość udzielanych przeze mnie usług udzielam 2 letniej rękojmi na wykonywane usługi.

Warunkiem utrzymania rękojmi jest:

 • zakończenie całego planu leczenia przygotowanego przez lekarza prowadzącego oraz stosowanie się do zaleceń użytkowania uzupełnień stomatologicznych. Jeśli pacjent w momencie oddawania pracy protetycznej będzie posiadał inne braki zębowe, które nie zostaną uzupełnione w ciągu 3-6 miesięcy, wówczas rękojmia nie jest udzielana,
 • wizyty kontrolne co 6 miesięcy połączone z zabiegami higieniczno-profilaktycznymi (profesjonalne oczyszczenie z osadu, kamienia nazębnego i fluoryzacja).

Rękojmi nie udzielam:

 • w momencie niedotrzymania systemu wizyt kontrolnych co 6 miesięcy,
 • z chwilą przerwania zaplanowanego leczenia,
 • przy niedostatecznej higienie jamy ustnej,
 • na uszkodzenia powstałe podczas nieszczęśliwych wypadków,
 • jeżeli zostanie stwierdzone samodzielne ingerowanie w pracę protetyczną,
 • na prace tymczasowe-korony, mosty tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia,
 • na prace wykonane na życzenie pacjenta, przy których pacjent został poinformowany o braku rękojmii,
 • przy częściowym uzupełnieniu braków zębowych powodującym przeciążenie uzupełnienia protetycznego,
 • na złamania zębów powstałe pomiędzy wizytami (niezakończone leczenie) lub zębów nie odbudowanych protetycznie po leczeniu kanałowym ( np. korona, onlay),
 • na uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • przy istniejącym schorzeniu ogólnym mającym niekorzystny wpływ na stan jamy ustnej (np. osteoporoza, cukrzyca, padaczka, choroby nowotworowe),
 • w momencie niezgłoszenia się pacjenta na odbiór pracy protetycznej po 2 tygodniach od momentu ukończenia pracy przez laboratorium protetyczne (ze względu na możliwość przemieszczenia i rotacji zębów).

W przypadku konieczności przeleczenia kanałowo zęba w krótkim czasie po jego wypełnieniu pacjent ponosi koszty wyłącznie leczenia kanałowego. Rękojmia na leczenie kanałowe obejmuje poprawność opracowania, oczyszczenia i wypełnienia kanałów. Nie obejmuje natomiast powikłań , których wystąpienie jest niezależne od lekarza. Rękojmia ważna jest od dnia zakończenia danego leczenia. Leczenie w ramach rękojmi zostanie przeprowadzone wciągu 14 dni w przypadku leczenia zachowawczego i wciągu 30 dni w przypadku leczenia protetycznego od momentu zgłoszenia.