Stomatologia zachowawcza

 • badanie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 100zł
 • plan leczenia250zł
 • znieczulenie komputerowe40zł
 • wypełnienie zęba materiałem światłoutwardzalnym250 - 400zł
 • wypełnienie zęba materiałem glasjonomerowym150 - 200zł
 • usunięcie amalgamatu70zł
 • odbudowa na wkładzie koronowo-korzeniowy400 - 600zł
 • opatrunek leczniczy100zł
 • lakierowanie zęba50zł
 • fluoryzacja kontaktowa zębów100zł
 • leczenie kanałowe zęba pierwsza wizyta200zł
 • leczenie kanałowe zęba 1-kanałowego800zł
 • dodatkowa wizyta przy powikłanym leczeniu kanałowym80zł
 • scaling + polishing zębów250 - 300zł
 • scaling + polishing + piaskowanie zębów +fluoryzacja350zł
 • szyna relaksacyjna odciążająca550zł
 • ekstrakcja zęba300 - 500zł
 • ekstrakcja zęba z separacją korzeni500 - 800zł
 • leczenie suchego zębodołu500 - 800zł
 • nacięcie ropnia/wycięcie kieszeni za zębem mądrości150zł
 • wybielanie zębów nakładkowe1500zł
 • 2 strzykawki do wybielania300zł
 • szyny do wybielania obie szczęki900zł
 • wybielanie zębów w gabinecie1500zł
 • wybielanie zęba martwego(bez kosztów odbudowy)500zł
 • szynowanie zębów włóknem szklanym(za punkt)150zł

RTG

 • rtg zęba50zł

Protezy stałe

 • korona pełnolana metalowa600zł
 • korona licowana porcelaną1300zł
 • korona licowana porcelaną na cyrkonie2000zł
 • korona tymczasowa100zł
 • wkład koronowo-korzeniowy indywidualny/składany500 - 600zł
 • zdjęcie/ osadzenie korony lub mostu100 - 200zł

Protezy ruchome

 • proteza akrylowa 1-2 zęby/zęby Ivoclar650zł
 • proteza akrylowa 3-4 zęby/zęby Ivoclar900zł
 • proteza akrylowa 5-9 zębów/zęby Ivoclar1200zł
 • proteza akrylowa 10-14 zębów/zęby Ivoclar1700zł
 • - siatka metalowa srebrna100zł
 • - płyta bezbarwna100zł
 • - łuk podjęzykowy metalowy100zł
 • proteza szkieletowa + zęby Ivoclar2800zł
 • proteza szkieletowa na zatrzaskach3600zł
 • korona frezowana licowana porcelaną1400zł
 • wymiana zatrzasku- 2 szt.300zł
 • podścielenie protezy350zł
 • korekta protezy wykonanej w innym gabinecie80zł
 • naprawa protezy/ następny punkt100 / 50zł

Pedodoncja

 • wizyta pierwszorazowa/ wizyta kontrolna100zł
 • wypełnienie w zębie mlecznym250zł
 • opatrunek leczniczy w zębie mlecznym150zł
 • lakierowanie zęba30zł
 • ekstrakcja zęba mlecznego/ nacięcie ropnia100 - 150zł
 • fluoryzacja zębów150zł

Warunki rękojmi

Bezpieczeństwo to istotny aspekt wszystkich wykonywanych zabiegów stomatologicznych. Dlatego w mojej pracy przestrzegam procedur zabiegowych oraz stosuję najlepsze i najbezpieczniejsze materiały do wypełnień, rozwiązania protetyczne. Gwarantuję za jakość wykonywanych przeze mnie usług. Jednak nawet najlepiej przeprowadzone leczenie, które pozostawi się bez opieki i kontroli może ulec uszkodzeniu lub nadmiernemu zużyciu. Dlatego w nowoczesnej stomatologii coraz większą rolę przywiązuje się do profilaktyki w myśl zasady „łatwiej jest zapobiegać niż leczyć”

W stomatologii, jak i w medycynie, nie możemy mówić o gwarancji. Znając jednak wartość swoich kwalifikacji oraz jakość udzielanych przeze mnie usług udzielam 2 letniej rękojmi na wykonywane usługi.

Warunkiem utrzymania rękojmi jest:

 • zakończenie całego planu leczenia przygotowanego przez lekarza prowadzącego oraz stosowanie się do zaleceń użytkowania uzupełnień stomatologicznych. Jeśli pacjent w momencie oddawania pracy protetycznej będzie posiadał inne braki zębowe, które nie zostaną uzupełnione w ciągu 3-6 miesięcy, wówczas rękojmia nie jest udzielana,
 • wizyty kontrolne co 6 miesięcy połączone z zabiegami higieniczno-profilaktycznymi (profesjonalne oczyszczenie z osadu, kamienia nazębnego i fluoryzacja).

Rękojmi nie udzielam:

 • w momencie niedotrzymania systemu wizyt kontrolnych co 6 miesięcy,
 • z chwilą przerwania zaplanowanego leczenia,
 • przy niedostatecznej higienie jamy ustnej,
 • na uszkodzenia powstałe podczas nieszczęśliwych wypadków,
 • jeżeli zostanie stwierdzone samodzielne ingerowanie w pracę protetyczną,
 • na prace tymczasowe-korony, mosty tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia,
 • na prace wykonane na życzenie pacjenta, przy których pacjent został poinformowany o braku rękojmii,
 • przy częściowym uzupełnieniu braków zębowych powodującym przeciążenie uzupełnienia protetycznego,
 • na złamania zębów powstałe pomiędzy wizytami (niezakończone leczenie) lub zębów nie odbudowanych protetycznie po leczeniu kanałowym ( np. korona, onlay),
 • na uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • przy istniejącym schorzeniu ogólnym mającym niekorzystny wpływ na stan jamy ustnej (np. osteoporoza, cukrzyca, padaczka, choroby nowotworowe),
 • w momencie niezgłoszenia się pacjenta na odbiór pracy protetycznej po 2 tygodniach od momentu ukończenia pracy przez laboratorium protetyczne (ze względu na możliwość przemieszczenia i rotacji zębów).

W przypadku konieczności przeleczenia kanałowo zęba w krótkim czasie po jego wypełnieniu pacjent ponosi koszty wyłącznie leczenia kanałowego. Rękojmia na leczenie kanałowe obejmuje poprawność opracowania, oczyszczenia i wypełnienia kanałów. Nie obejmuje natomiast powikłań , których wystąpienie jest niezależne od lekarza. Rękojmia ważna jest od dnia zakończenia danego leczenia. Leczenie w ramach rękojmi zostanie przeprowadzone wciągu 14 dni w przypadku leczenia zachowawczego i wciągu 30 dni w przypadku leczenia protetycznego od momentu zgłoszenia.