Stomatologia zachowawcza

 • badanie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 100zł
 • znieczulenie komputerowe30zł
 • wypełnienie zęba materiałem światłoutwardzalnym220 - 300zł
 • wypełnienie zęba materiałem glasjonomerowym150 - 220zł
 • usunięcie amalgamatu60zł
 • odbudowa na wkładzie koronowo-korzeniowy400 - 500zł
 • opatrunek leczniczy80zł
 • lakierowanie zęba50zł
 • fluoryzacja kontaktowa zębów100zł
 • leczenie kanałowe zęba 1-kanałowego500zł
 • leczenie kanałowe zęba wielokanałowego800zł
 • dodatkowa wizyta przy powikłanym leczeniu kanałowym60zł
 • scaling + polishing zębów200 - 250zł
 • scaling + polishing + piaskowanie zębów +fluoryzacja300zł
 • szyna relaksacyjna odciążająca400zł
 • ekstrakcja zęba250 - 330zł
 • ekstrakcja zęba z separacją korzeni350 - 400zł
 • nacięcie ropnia/wycięcie kieszeni za zębem mądrości100zł
 • wybielanie zębów nakładkowe850zł
 • 2 strzykawki do wybielania300zł
 • szyny do wybielania góra i dół400zł
 • wybielanie zębów w gabinecie1500zł
 • wybielanie zęba martwego300zł
 • szynowanie zębów włóknem szklanym(za punkt)100zł

Pedodoncja

 • wypełnienie w zębie mlecznym100 - 150zł
 • opatrunek leczniczy w zębie mlecznym80zł
 • lakierowanie zęba30zł
 • ekstrakcja zęba mlecznego/ nacięcie ropnia80 - 150zł

Protezy stałe

 • korona pełnolana metalowa600zł
 • korona licowana porcelaną1000zł
 • korona licowana porcelaną na cyrkonie1800zł
 • korona tymczasowa100zł
 • wkład koronowo-korzeniowy indywidualny/składany450 - 550zł
 • zdjęcie/ osadzenie korony lub mostu100 - 200zł

Protezy ruchome

 • proteza akrylowa 1-2 zęby/zęby Ivoclar550 - 650zł
 • proteza akrylowa 3-4 zęby/zęby Ivoclar800 - 900zł
 • proteza akrylowa 5-9 zębów/zęby Ivoclar1100 - 1200zł
 • proteza akrylowa 10-14 zębów/zęby Ivoclar1400 - 1500zł
 • - siatka metalowa srebrna100zł
 • - płyta bezbarwna100zł
 • - łuk podjęzykowy metalowy100zł
 • proteza szkieletowa + zęby Ivoclar2200zł
 • proteza szkieletowa na zatrzaskach3600zł
 • - korona frezowana licowana porcelaną1100zł
 • wymiana zatrzasku- 2 szt.300zł
 • podścielenie protezy350zł
 • korekta protezy wykonanej w innym gabinecie80zł
 • naprawa protezy/ następny punkt100 / 50zł

RTG

 • rtg zęba30zł

Warunki rękojmi

Bezpieczeństwo to istotny aspekt wszystkich wykonywanych zabiegów stomatologicznych. Dlatego w mojej pracy przestrzegam procedur zabiegowych oraz stosuję najlepsze i najbezpieczniejsze materiały do wypełnień, rozwiązania protetyczne. Gwarantuję za jakość wykonywanych przeze mnie usług. Jednak nawet najlepiej przeprowadzone leczenie, które pozostawi się bez opieki i kontroli może ulec uszkodzeniu lub nadmiernemu zużyciu. Dlatego w nowoczesnej stomatologii coraz większą rolę przywiązuje się do profilaktyki w myśl zasady „łatwiej jest zapobiegać niż leczyć”

W stomatologii, jak i w medycynie, nie możemy mówić o gwarancji. Znając jednak wartość swoich kwalifikacji oraz jakość udzielanych przeze mnie usług udzielam 2 letniej rękojmi na wykonywane usługi.

Warunkiem utrzymania rękojmi jest:

 • zakończenie całego planu leczenia przygotowanego przez lekarza prowadzącego oraz stosowanie się do zaleceń użytkowania uzupełnień stomatologicznych. Jeśli pacjent w momencie oddawania pracy protetycznej będzie posiadał inne braki zębowe, które nie zostaną uzupełnione w ciągu 3-6 miesięcy, wówczas rękojmia nie jest udzielana,
 • wizyty kontrolne co 6 miesięcy połączone z zabiegami higieniczno-profilaktycznymi (profesjonalne oczyszczenie z osadu, kamienia nazębnego i fluoryzacja).

Rękojmi nie udzielam:

 • w momencie niedotrzymania systemu wizyt kontrolnych co 6 miesięcy,
 • z chwilą przerwania zaplanowanego leczenia,
 • przy niedostatecznej higienie jamy ustnej,
 • na uszkodzenia powstałe podczas nieszczęśliwych wypadków,
 • jeżeli zostanie stwierdzone samodzielne ingerowanie w pracę protetyczną,
 • na prace tymczasowe-korony, mosty tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia,
 • na prace wykonane na życzenie pacjenta, przy których pacjent został poinformowany o braku rękojmii,
 • przy częściowym uzupełnieniu braków zębowych powodującym przeciążenie uzupełnienia protetycznego,
 • na złamania zębów powstałe pomiędzy wizytami (niezakończone leczenie) lub zębów nie odbudowanych protetycznie po leczeniu kanałowym ( np. korona, onlay),
 • na uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • przy istniejącym schorzeniu ogólnym mającym niekorzystny wpływ na stan jamy ustnej (np. osteoporoza, cukrzyca, padaczka, choroby nowotworowe),
 • w momencie niezgłoszenia się pacjenta na odbiór pracy protetycznej po 2 tygodniach od momentu ukończenia pracy przez laboratorium protetyczne (ze względu na możliwość przemieszczenia i rotacji zębów).

W przypadku konieczności przeleczenia kanałowo zęba w krótkim czasie po jego wypełnieniu pacjent ponosi koszty wyłącznie leczenia kanałowego. Rękojmia na leczenie kanałowe obejmuje poprawność opracowania, oczyszczenia i wypełnienia kanałów. Nie obejmuje natomiast powikłań , których wystąpienie jest niezależne od lekarza. Rękojmia ważna jest od dnia zakończenia danego leczenia. Leczenie w ramach rękojmi zostanie przeprowadzone wciągu 14 dni w przypadku leczenia zachowawczego i wciągu 30 dni w przypadku leczenia protetycznego od momentu zgłoszenia.